Aannames of Feiten?

Aannames, we maken ze allemaal. Maar wat maakt het dat we ze maken en wat zegt die aanname over ons?

Ben je er van bewust hoeveel aannames je zelf ieder dag maakt?
Ga er maar eens op letten! Over het algemeen letten we er voornamelijk op bij anderen.

Hier een voorbeeld bij slechts het zien van een situatie.
“ Herman komt deze week voor de 3e dag achter elkaar een kwartier later binnen dan de rest van zijn collega’s. Lucas die een paar bureaus verderop zit te werken ziet dat en zegt tegen zijn collega naast hem: moet je dat zien, dit is al de 3e keer dat hij te laat komt. Terwijl hij langer in zijn bed blijft liggen, zitten wij hier de centen te verdienen. Lekker dan! Wat Lucas niet weet is dat Herman zijn dochtertje ziek is en hij met zijn manager heeft afgesproken dat zolang ze ziek is hij een half uur later mag komen om haar te verzorgen. Herman is dus niet te laat, hij is te vroeg.”

Wat maakt het toch dat we vaak dingen aannemen voor waarheid terwijl we het niet zeker weten? Dit komt omdat we allemaal onze eigen waarheid hebben: ons eigen model van de wereld. Wie zien de wereld door onze eigen bril. Een bril die als kind al wordt gevormd bij de opvoeding waar we normen, waarden en overtuigingen meekrijgen van onze opvoeders en die we onbewust ons eigen maken. Als je dus de volgende keer iets aanneemt voor waarheid, stel je zelf eerst even de controle vraag: heb ik het nagevraagd? De gouden regel is hier: Altijd Navragen Nooit Aannemen (ANNA). Het begint bij bewustwording van je eigen model van de wereld en je eigen communicatie.